TERMENI ȘI CONDIȚII
Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.
13 STYLES LEATHER S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului 13styles.ro, poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina Termeni și condiții.

Datele de identificare ale operatorului
13 STYLES LEATHER S.R.L., cu sediul social în România, Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-227, Complexul Comercial Prosper, Spatiul Comercial nr. B, 4.1 B, birou B, etaj 4, telefon 0762134555, email contact@13styles.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/654/2018, CIF 39283379.

Informații personale
Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare sau de introducere a informațiilor cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, aveți obligația de a ne furniza corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul Editeaza cont din Contul meu.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. 13 STYLES LEATHER S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

În cazul în care vom constata că datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră.

Dacă ați optat pentru primirea de informații privind produsele, ofertele, promoțiile 13 STYLES LEATHER S.R.L., sunteți de acord să primiți astfel de informații prin e-mail, telefon si poștă. În orice moment aveți dreptul de a reveni asupra opțiunii dvs., prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@13styles.ro, prin completarea Formularului de sugestii și reclamații, sau prin urmarea indicațiilor (linkurilor) din respectivele newsletter (dezabonare).

Securitatea datelor personale
13 STYLES LEATHER S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către 13 STYLES LEATHER S.R.L. pentru confirmarea comenzilor și livrarea acestora, realizarea de rapoarte statistice pentru uzul 13 STYLES LEATHER S.R.L. Prin achiziționarea produselor sunteți de acord ca datele dvs cu caracter personal (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail) să fie prelucrate de către 13 STYLES LEATHER S.R.L. Datele prelucrate nu sunt utilizate în scopuri de marketing direct. Nu colectăm date de trafic.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. 13 STYLES LEATHER S.R.L. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și 13 STYLES LEATHER S.R.L., cu exceptia procesatorilor de plati si a companiilor de curierat care deservesc livrarile.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Confidențialitatea datelor personale transmise prin intermediul formularelor din magazinul online www.13styles.ro este asigurată de un certificat SSL.

13 STYLES LEATHER S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul nr. 679/2016 , iar la cererea dumneavoastră transmisă la adresa România, Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-227, Complexul Comercial Prosper, Spatiul Comercial nr. B, 4.1 B, birou B, etaj 4 se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – și să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

13 STYLES LEATHER S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

1.Dreptul de a fi informat = dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către operator;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice;
Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI Www.13styles.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL WWW.13styles.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI Www.13styles.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Copyright
13 STYLES LEATHER S.R.L. declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul de pe site-ul www.13styles.ro este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor. Pentru raportarea oricăror cazuri de încalcare a drepturilor de autor, www.13styles.ro vă pune la dispoziție adresa de e-mail contact@13styles.ro.

Întregul conținut al site-ului www.13styles.ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea 13 STYLES LEATHER S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul 13 STYLES LEATHER S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

Accesul la site
13 STYLES LEATHER S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe acest site.
13 STYLES LEATHER S.R.L. declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa: descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.13styles.ro, reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale 13 STYLES LEATHER S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.13styles.ro.

Descrierea produselor
13 STYLES LEATHER S.R.L. declară pe propria răspundere că produsele pe care le vinde sunt produse originale. Produsele originale sunt oferite întocmai după cum sunt prezentate și oferite de producătorul lor, în limita stocului disponibil. Cumpărătorii sunt de acord în mod expres că produsele originale cumpărate prin intermediul acestui site sunt destinate uzului casnic.

13 STYLES LEATHER S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate.
13 STYLES LEATHER S.R.L. va informa consumatorul despre indisponibilitatea produselor; orice sume plătite de orice cumpărător în avans – fără a fi primit o confirmare a comenzii – vor fi rambursate de către 13 STYLES LEATHER S.R.L. în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile, în cazul în care 13 STYLES LEATHER S.R.L. nu poate onora comanda confirmată.

Cu acordul consumatorului, 13 STYLES LEATHER S.R.L. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si preț echivalente cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat. În caz contrar, se va recurge la rambursarea de către 13 STYLES LEATHER S.R.L. a sumei plătite de către consumator în termen de maxim 7 zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, fără să creeze obligații contractuale; cu toate precauțiile luate de 13 STYLES LEATHER S.R.L., produsele livrate pot diferi ușor de imagini în ceea ce privește culoarea, accesoriile, aspectul general, particular, etc., caz în care orice cumpărător poate renunța la achiziție.
13 STYLES LEATHER S.R.L. declară faptul că toți producătorii produselor originale vândute prin intermediul site-ului www.13styles.ro și-au rezervat dreptul să modifice specificațiile tehnice și comerciale ale produselor fără notificare prealabilă.

13 STYLES LEATHER S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea pentru buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri, nefiind în niciun fel implicat în gestionarea acestora – și își rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site către acele domenii Internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător.

Valoarea maximă a obligațiilor companiei 13 STYLES LEATHER S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de 13 STYLES LEATHER S.R.L. de la acest client.

13 STYLES LEATHER S.R.L. nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă 13 STYLES LEATHER S.R.L. a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ului de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
b) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
c) accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
d) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
e) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
13 STYLES LEATHER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment întreg conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.

Prețuri
Prețurile produselor prezentate în site sunt exprimate în lei și includ TVA.
Prețul de achiziție al produselor prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii.

Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe site-ul 13styles.ro. În lipsa unei mențiuni, prețurile pot fi oricând modificate. De asemenea, prețurile pot suferi modificări zilnice, în funcție și de evoluția cursului valutar anunțat de Banca Națională a României.

Toată oferta și toate promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Promoțiile nu se cumulează sub nicio formă, unui produs aflat în promoție neputând a i se aplica și o altă reducere.

13 STYLES LEATHER S.R.L. își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului a fost introdus greșit în baza de date sau afișat greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Modalități de plată
Vă punem la dispoziție următoarele modalități de plată pentru comenzile dvs. la 13styles.ro:

Ramburs
Se plătește în numerar (cash) direct curierului care vă livrează.
Avantajul acestei metode de plată este că plătiți doar în momentul în care ajung efectiv produsele la dumneavoastră.
Valoarea de plată va include și taxele de livrare, dacă acestea au căzut în sarcina dumneavoastră (caz în care acestea vor fi incluse în valoarea facturii).
Cu toate că unele firme de curierat au POS-uri mobile ce vă oferă posibilitatea de a plăti cu cardul bancar în loc de numerar, vă rog notați că disponibilitatea acestui serviciu (POS mobil) depinde exclusiv de firmele respective de curierat, 13styles.ro neavând nici o răspundere.

Plata online cu Card
Se pot efectua plăți online cu cardul (personal sau al firmei).
Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele Visa (Classic și Electron), Mastercard și Maestro.
Nu se percepe nici un comision pentru tranzacții.
Procesatorul nostru de plăți online cu cardul impune comenzi de minim 100 lei.
Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

  • codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);
  • data de expirare;
  • ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră.

Tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dvs. indiferent de valuta pe care o aveți în cont.
Noi nu solicităm și/sau stocăm niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
Procesarea datelor de card se face prin serverele mobilpay.ro
Plățile online cu cardul sunt procesate direct de către banca emitentă, prin intermediul platformei MobilPay. Sistemul de plată este securizat la cele mai înalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Livrarea produselor
13 STYLES LEATHER S.R.L. își rezervă dreptul să efectueze validarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică a clienților.

13 STYLES LEATHER S.R.L. va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul Romaniei.

Pentru comenzile mai mari de 200 lei, 13 STYLES LEATHER S.R.L. oferă transport gratuit oriunde în România indiferent de destinație.
Comenzile plasate pe site-ul www.13styles.ro sunt trimise prin curierat rapid în termen de 1-3 zile lucrătoare de la lansarea comenzii.

Taxa de transport pentru comenzile mai mici de 200 lei este în valoare de 17 lei.

Nu se va accepta decât o adresă de livrare pentru fiecare comandă.
Livrarea se va efectua în termenul de livrare confirmat la data validării telefonice a comenzii;

13 STYLES LEATHER S.R.L. își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de 13 STYLES LEATHER S.R.L. care includ dar nu se rezumă la: indisponibilitatea producătorului, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa mentionată, curierul nostru va face încă o încercare de a livra, după care comanda va fi returnată, clientul urmând să suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.

13 STYLES LEATHER S.R.L. își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date, sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Dreptul de retragere
Puteți returna produsul fără a fi nevoiți să justificați decizia de returnare și fără penalități, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.

Verifică pe site dacă produsul este eligibil pentru retur și apoi completează Formularul de returnare produs,

Termenul de răspuns pentru cererile de retur este de 3 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării dumneavoastră.

Produsele din categoria de mobilier (canapele, paturi, somiere, saltele) trebuie predate curierului în fața imobilului.
Celelalte categorii de produse vor fi preluate de firma de curierat chiar de la adresa indicată de dumneavoastră.

Produsul trebuie returnat în aceeași stare în care a fost livrat, astfel încât să poată fi revândut ca produs nou.

Dacă se poate produsul trebuie returnat chiar în ambalajul original.

Trebuie să returnați toate accesoriile livrate odată cu produsul, precum și toate documentele aparținătoare acestuia (precum manuale de utilizare, schițe de montaj, factură, certificat de garanție, etc.).
Eventualele lipsuri ale produselor vor fi suportate de dumneavoastră, 13style returnându-vă valoarea produsului reurnat mai puțin valoarea necesară readucerii produsului la componența inițială.

Trebuie să ambalați produsele adecvat transportului prin curier pentru a evita deteriorarea acestora, așadar ambalarea trebuie să fie suficient de bună astfel încât produsele sa poată fi transportate prin curierat fără ca acestea să fie deteriorate.
Această răspundere vă revine dumneavoastră.
Vă rog notați că transportul specific curieratului are cerințe deosebite în privința ambalării corespunzătoare. Foarte rar și foarte dificil se poate aloca vina către firma de curierat, în cazul în care produsele ajung la noi deteriorate.
Eventualele deteriorări suferite de produse pe perioada returului vor fi suportate de dumneavoastră, 13style returnându-vă valoarea produsului reurnat mai puțin valoarea necesară readucerii produsului la starea inițială (reparații).

Costul transportului aferent returului care în sarcina dumneavoastră.

Eventualele elemente care ne împiedică să revindem produsul ca nou (deteriorări, pete, urme de montaj, uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, şocuri mecanice, murdărie sau cu elemente lipsă) vor implica reparații, 13style returnându-vă valoarea produsului mai puțin valoarea necesară readucerii produsului la starea inițială de produs nou (reparații).

13style vă va returna valoarea produsului, în condițiile menționate, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii acestuia.

În cazul în care produsul a fost cumpărat în rate cu cardul, rambursarea banilor se va face doar pe cardul cu care s-a efectuat achiziția.

În cazul returnării produselor care au beneficiat de serviciul de montaj asigurat de 13style (sau de partenerii acestuia), costurile aferente montajului nu vor fi rambursate.

Produsele ale căror defecte sunt constatate după o perioadă de timp mai mare de 14 zile calendaristice, nu mai pot fi returnate.
În această situație, defectele semnalate vor fi soluționate în conformitate cu termenii și condițiile înscrise în certificatul de garanție al produsului.

Produsele efectuate la comandă nu pot să fie returnate.

Garanții
Produsele livrate de 13style sunt verificate riguros pentru a ne asigura că acestea corespund celor mai înalte standarde de calitate şi durabilitate, precum şi pentru a satisface dorinţele şi nevoile cât mai multor clienţi.

Produsul poate fi returnat din motive legate de calitate sau defecte de fabricaţie.
Produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit cu altul nou ori se va restitui prețul plătit, conform legii nr. 449/2003 (privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora) şi a Ordonanţei nr. 21/1992 (privind protecţia consumatorilor).
Orice reparare sau înlocuire a produsului se va realiza într-o perioadă ce va fi stabilită de comun acord cu consumatorul, dar care nu va depăși 15 zile calendaristice de la returnarea produsului (când produsul ajunge în depozitul nostru).
Termenul de garanție al produsului se calculează de la livrarea/cumpărarea produsului.

 

Litigii
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabila. Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită la adresa contact@13styles.ro.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor judecatorești.

Soluționarea online a litigiilor este disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.